Rock against War

We are anti War, but the USA gov are pro-war. They need to be stopped. We just added some links to help you on the way. Educate yourself!

 

Info Links

Stop the war coalition

Waarheid 9/11

Loose Change

911 essentials

Bush Nazi-link

Anti War

War crimes 1

War crimes 2

 

 

 

 

 

 

 Nadenkertje

Waar komt al die misere vandaan?


President Eisenhower waarschuwde de wereld reeds in 1961
voor de invloed van het militair industrieel complex!

Give peace a change !


Photo: Paul herrmann, www.reportdigital.co.uk

 

What happened on 9/11?

 

Watch
9/11 Mysteries

 

and wake up!

Our lives begin to end the day
we become silent about things
that matter.

Martin Luther King

So let's make noise!

 

Sponsor van het OPENHEIDSLIED: Die lieve Jan Peter (eerlijkheid)
...................................
(auteur Erik de Ruijter)

 

Bekijk de film Terror storm van Alex Jones, over regeringen die aanslagen
plegen op hun eigen bevolking en dan een ander de schuld geven, teneinde
zelf oorlogen te kunnen beginnen en te rechtvaardigen.

 

Het is voor de democratie van belang, dat de burgers een allerte en kritische houding ten toon spreiden t.a.v. dat wat de politiek en de media haar voorschotelen. Waarheidsvinding is in deze essentieel. Het is droevig te ervaren, dat de waarheid ook in Nederland regelmatig aan het daglicht onttrokken wordt en dat zelfs overheden niet altijd in staat blijken de artikelen in de grondwet, die betrekking hebben op de vrijheid van meninguiting, te eerbiedigen.

www.waarheid911.nl 

 

U

Artists

Get involved
&
Raise your voices
4

peace !

Now !

 

Join us !

 

Brasscheck TV

Imagine...TV about
what's really going on in the world


 

 

Openheid over de oorlog in Irak


Get involved!

Doe wat!